Matematika

Základní logické pojmy

Výrok A je tvrzení, které je buď pravdivé nebo nepravdivé. Výrok nemůže být zároveň pravdivý i nepravdivý.

Příklady: Tvrzení „dnes je neděle“ je výrok (někdy pravdivý a někdy nepravdivý), kdežto tvrzení „tato věta není pravdivá“ výrok není (je-li tato věta pravdivá, pak není nepravdivá a naopak).

Je-li výrok A pravdivý, přiřadíme mu hodnotu p, a je-li výrok A nepravdivý, přiřadíme mu hodnotu n. Pravdivostní hodnoty p a n se často též označují TRUE a FALSE.

Je-li A výrok, je také „neplatí A“ výrok. Tento výrok se nazývá negace výroku A a značí se non A.

Ze dvou výroků A a B lze skládat další výroky pomocí těchto operací:

Konjunkce výroků

Konjunkce výroků A a B je výrok: „platí výrok A a výrok B„. Tento výrok je pravdivý, jsou-li pravdivé oba výroky A i B, a nepravdivý, je-li alespoň jeden z výroků A nebo B nepravdivý. Konjunkce se většinou značí A^B nebo A&B.

Disjunkce výroků

Disjunkce výroků A a B je výrok: „platí výrok A nebo výrok B„. Tento výrok je pravdivý, je-li alespoň jeden z výroků A nebo B pravdivý, a nepravdivý, jsou-li nepravdivé oba výroky A i B. Disjunkce se většinou značí A ˇ B.