Označování ocelí ke tváření

Materiálové listy ocelí ke tváření jsou zařazeny ve třídě norem 41. Toto první dvojčíslí šestimístného čísla je odděleno od zbývajících čtyř číslic čísla normy mezerou (např. ČSN, resp. STN 41 1375). Celé číslo normy se čte po dvojčíslích (platí též pro slitiny železa na odlitky).

Hlavním kritériem pro označování ocelí je jejich chemické složení, přihlíží se i k účelu použití. Základní číselná značka je pětimístné číslo, uvedené v čísle materiálového listu za první číslicí 4. První dvojčíslí této značky je odděleno mezerou od zbývajícího trojčíslí (11 375) a tak se celá značka čte (dvojčíslí + trojčíslí). Za základním číselným označením je uvedeno, je-li třeba, doplňkové číslo, oddělené tečkou – viz též uvedené schéma.

Schéma číselného značení tvářených ocelí:

základní číselná značka doplňkové číslo
X X X X X . X X
třída oceli pořadová číslice stav oceli v závislosti na tepelném zpracování stupeň přetváření

Rozdělení ocelí do tříd:

Třída oceli Oceli podle účelu použití Oceli podle stupně legování Charakteristika oceli
10 konstrukční nelegované oceli s předepsanými hodnotami mechanických vlastností, u nichž se chemické složení zpravidla nepředepisuje
11 oceli s předepsanými hodnotami mechanických vlastností a s předepsaným obsahem C, P, S, popř.(P+S) i dalších prvků
12 oceli s předepsaným obsahem C, Mn, Si, P, S popř.(P+S) i dalších prvků
13 legované nízkolegované oceli, legované zpravidla prvky: Mn,Si, Mn-Si, Mn-V
14 nízkolegované oceli, legované zpravidla prvky: Cr,Cr-Al, Cr-Mn, Cr-Si, Cr-Mn-Si
15 nízkolegované oceli, legované zpravidla prvky: Mo,Mn-Mo, Cr-Mo, Cr-V, Cr-W, Mn-Cr-V, Cr-Si-Mo-V, Cr-Mo-V-W
16 nízkolegované a středně legované oceli, legované zpravidla prvky: Ni, Cr-Ni, Ni-V, Cr-Ni-Mn, Cr-Ni-V, Cr-Ni-W, Cr-Ni-Mo, Ni-V-W, Cr-Ni-V-W
17 středně legované a vysokolegované oceli, legované prvky: Cr, Ni, Cr-Ni, Cr-Mo, Cr-V, Cr-Al, Cr-Ni-Mo, Cr-Ni-Ti, Cr-Mo-V, Mn-Cr-Ni, Mn-Cr-Ti, Mo-Cr-V, Cr-Ni-Mo-V, Cr-Ni-Mo-W, Cr-Ni-Mo-Ti, Cr-Ni-V-W, Cr-Ni-W-Ti, Cr-Ni-Ti-Al,Cr-Mn-Ni-N, Mn-Cr-Mo-V, Cr-Ni-Mo-V-W,Cr-Ni-Mo-V-W-Ti
19 nástrojové nelegované oceli s předepsaným obsahem C, Mn, Si, P, S
legované nízkolegované, středně legované a vysokolegované oceli, legované prvky: Cr, V, Cr-Ni, Cr-Mo, Cr-Si,Cr-V, Cr-W, Cr-Al, Cr-Ni-W, Cr-Si-V, Cr-Mo-V, Cr-V-W, Cr-Ni-Mo-V, Cr-Ni-Mo-W, Cr-Ni-V-W, Cr-Mo-V-W, Cr-V-W-Co, Cr-Mo-V-W-Co