Technické kreslení – normy ČSN

Kosoúhlé a přímé rýhování

Původní normu ČSN 01 4930 pro označování a rozměry rýhování a vroubkování povrchů součástí, zejména pro ruční otáčení, nahrazuje mezinárodní norma ISO.

Změny proti současné normě ČSN

1 Sjednocuje se názvosloví, původně:

  • přímé rýhování,
  • kosoúhlé vroubkování,

nyní:

  • přímé rýhování (straight curling),
  • kosoúhlé rýhování (diamond curling)

2 Mezinárodní norma neobsahuje pravoúhlé vroubkování (rýhování)

3 Rozdílné jsou rozsahy průměrů rýhovaných válcových povrchů

4 Rozdílné jsou rozteče rýhování pro rozsahy rýhovaných válcových povrchů

5 Podle mezinárodní normy jsou přípustná dvě rozdílná označení na výkresech

6 Mění se tvar a rozměry detailů rýhování

 

Rýhování a vroubkování podle ČSN

Rýhování a vroubkování podle ČSN

Tabulka rozměrů rýhování a vroubkování podle norem ČSN

Rozměry v milimetrech

PrůměrD Rýhovánípro všechny materiály Vroubkování
pro ocel pro nekovové materiály
Šířka b
přes do přes 6 16 32 6 16 32 6 16 32
do 6 10 32 6 16 32 6 16 32
  Rozteč t
8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
8 16 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
16 32 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,6 0,8 0,8 0,8
32 63 0,6 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 1,2 1,2 0,6 0,8 1,0 1,0
63 100 0,8 0,8 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2 1,6 0,8 0,8 1,0 1,2
100 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,2 1,6 2,0 0,8 1,0 1,2 1,6

POZNÁMKY

1 Na výkresu zakótovaný průměr se vroubkováním nebo rýhováním zvětší asi o hodnotu 0,5;

2 Vroubkování pravoúhlé je určeno výhradně pro nekovové materiály.

Příklad označení rýhování a vroubkování o rozteči například 1 mm podle ČSN:

image002

Rýhování podle ISO

image003

Tabulka rozměrů rýhování podle ISO

Rozměry v milimetrech

PrůměrD Rýhování příméRýhování kosoúhlé
Šířka b
přes do přes 2 4 8 16 32
do 4 8 16 32
  Rozteč p
3 0,4 0,4 0,5
3 6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6
6 10 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8
10 20 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0
20 30 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0
30 60 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2
60 100 0,8 1,0 1,2 1,2 1,6
100 1,0 1,6 1,6 1,6

POZNÁMKY

1 Průměr válcové plochy před přímým rýhováním se rýhováním zvětší o 0,5.p;

2 Průměr válcové plochy před kosoúhlým rýhováním se zvětší o 0,67.p;

     3 Zkosení t má hodnotu rozteče p.

Příklad označení rýhování o rozteči například 1 mm podle ISO:

POZNÁMKA Typy rýhování jsou označeny A (rýhování přímé) a B (rýhování kosoúhlé).

image004

 

Rýhování ve strojírenství

Rýhování přímé i kosoúhlé je možné vzhledem ke způsobu výroby modulovým nástrojem označit i jinak, a to hodnotou modulu.

Modul m je podobně jako u evolventního drážkování nebo ozubených kol dán pro drážkování přímé vztahem:

m = D/n,

kde m je modul,

D je průměr,

n je počet rýh.

Pro rýhování kosoúhlé (úhel rýh vzhledem k ose je 300) platí:

m = (D/n).cos 300.

Tabulka přiřazení modulů a roztečí

Modul m 0,2 0,3 0,5
Rozteč p [mm] 0,628 0,942 1,571

Označení přímého rýhování pomocí údaje modulu, např. m = 0,5:

ISO 13444 – Am 0,5;

Označení kosoúhlého rýhování pomocí údaje modulu, např. m = 0,5:

ISO 13444 – Bm 0,5.