Upínací prvky nástrojů a přípravků

Svařovací přípravky

Konstrukce svařovacích přípravků je značně rozdílná ve srovnání s jinými dílenskými přípravky. Svařovací přípravek je během svařování vystaven jednak velkému teplu, rozstřiku svarového kovu a působení tavidel. Dále pak je do něj přiváděn proud značné intenzity. Svařovací přípravky jsou většinou celosvařované, pracovní plochy se opracovávají až po svaření. V případě nutnosti dodržení tolerancí, např. důležitých dorazů, provádíme tepelné zpracování na snížení vnitřního pnutí. U přípravku pro odporové svařování, kde se svařovací proudy pohybují řádově v tisících ampér, se celé přípravky vyrábějí z nemagnetických, elektricky a tepelně dobře vodivých materiálů (měď, bronz, hliník). Opracováváme jen pracovní plochy, tj. upínací a středící plochy a dorazy. Veškeré ostré hrany se musejí zaoblit.Teplo se z oblasti svaru odvádí měděnými příložkami.

Svařování pravoúhlých rámů se provádí v montážních přípravcích, které zaručují dodržení pravého úhlu. Rámy se zhotovují nejčastěji z úhelníků nebo trubek, proto je výhodné používat univerzální přípravek. V těchto přípravcích svařujeme převážně jedním tahem bez stehování, jen u úhelníků větších rozměrů používáme vratný krok.

Svařování hranatých nádob a krytů z plechu provádíme ve speciálních přípravcích různými způsoby. U slabých plechů, které se při svařování značně deformují, provádíme stehování na koncích a uprostřed, případně svařujeme jedním tahem s větším rozevřením plechů na konci svaru nebo vratným krokem. Tenké plechy svařujeme většinou rohovým svarem, tlustší koutovým. Jedním z nejproduktivnějších způsobů výroby nádrží z tenkých plechů s minimálními deformacemi je svařování bez přídavného materiálu lemovými svary.

Svařování válcových nádob a plášťů z plechu. Válcové nádoby, pláště, kryty, trubky apod. z tenkých plechů se vyrábí většinou zkružováním z plechu s následným svařením tupým, lemovým nebo přeplátovaným podélným svarem. Při svařování zkružovaných nádob vznikají při svařování problémy s rozpínáním zkrouženého pláště vlivem vnitřního pnutí vzniklého při zkružování. Velká zbytková pnutí jsou zejména u antikorozní a žáruvzdorné oceli a u tvrdé mosazi, proto používáme žíhání na snížení pnutí.