Svařovací přípravky

Svařovací svěrky a upínky patří mezi nejjednodušší svařovací přípravky. Zvláštní pozornost zasluhují stahovací matice jak u třmenů, tak i u všech svařovacích přípravků. Používáme zásadně matice, které lze ovládat rukou. Šroub a matici nevyrábíme pokud možno ze stejného materiálu, aby nedocházelo k jejich zadření. Pro svařování složitějších tvarů a konstrukcí se používají různé upínací systémy, které slouží jednak k vytvoření příslušného svařence, ke stehování i vlastnímu svařování. Je zaručen požadovaný tvar svařence a současně je zabráněno deformacím v průběhu svařování.